El 7è Concurs de Fotografia de Producció Ecològica de Catalunya repartirà 1.200 euros en premis

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) convoca el seu 7è Concurs Fotogràfic, que passa a anomenar-se ‘Concurs de Fotografia de Producció Ecològica de Catalunya’.

L’edició 2017 del Concurs estrena web propi i incrementa fins a 100 euros el premi per a cadascuna de les 12 fotografies guanyadores, és a dir, repartirà 1.200 euros entre les persones premiades. El període de participació al concurs comença divendres 30 de juny i finalitza diumenge 15 d’octubre de 2017.

El Concurs està dirigit a tothom que estigui inscrit al Registre d’operadors del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, i també a aquelles persones, professionals o aficionats/des que no ho estiguin, però que justifiquin que la temàtica de la fotografia és la producció agrària ecològica. L’explotació, la superfície, la varietat vegetal, la raça animal, l’aliment o producte fotografiat ha d’estar certificat pel CCPAE.

El/la participant ha de ser l’autor/a de la/es fotografia/es. No s’acceptarà la participació a través de tercers. No poden participar ni el personal del CCPAE, ni els membres de la Junta Rectora ni els membres del Jurat. Tampoc ho poden fer els seus familiars.
Aquelles persones que vulguin participar tenen a la seva disposició les bases del Concurs. Hauran d’omplir i enviar el formulari de participació en línia.

Es podran presentar un màxim de dues fotografies originals i inèdites per persona participant. Un jurat tècnic nombrat pel CCPAE serà l’encarregat de seleccionar les fotografies que seran incloses al mesos del tradicional calendari anual del Consell.

L’objectiu d’aquest concurs és el d’implicar el sector ecològic català en la configuració del Calendari Ecològic, i premiar la iniciativa d’aquelles persones que volen difondre la producció agrària ecològica a casa nostra.

 

Bases i premis

Participa

Fotografies del Calendari Ecològic 2017

Les 12 fotografies guanyadores del 6è Concurs Fotogràfic del CCPAE es van escollir d’entre més de 140 instantànies presentades, i cadascuna d’elles va encapçalar un mes de l’any al Calendari Ecològic 2017 del CCPAE.

El CCPAE porta organitzant aquest Concurs des de l’any 2012, i l’edició del 2016 va ser la primera amb premi econòmic per a les fotografies escollides.

La participació estava oberta a tots els operadors inscrits al CCPAE, però també s’acceptava la concurrència d’aquelles persones, professionals o aficionats/des que no estiguessin inscrites però sí interessades a participar.

Totes les fotografies havien de tenir la producció agrària ecològica com a temàtica central, i l’explotació, la superfície, la varietat vegetal, la raça animal, l’aliment o producte fotografiat havia d’estar certificat pel CCPAE.

Amb aquesta iniciativa, ja consolidada i que ja ha superat sis edicions, es pretén incentivar la participació del sector ecològic en la configuració del calendari anual del Consell i premiar la iniciativa d’aquells/es que difonen la producció agrària ecològica al territori.