Participa

Formulari tancat. El període de participació finalitzava dilluns 5 d’octubre de 2020.

[Navegador recomanat per omplir el formulari: Google Chrome]

  DADES DE LA PERSONA PARTICIPANT  FOTOGRAFIA 1

  Data realització fotografia 1

  Adjunta fotografia 1


  FOTOGRAFIA 2 (opcional)

  Data realització fotografia 2

  Adjunta fotografia 2


  He llegit i accepto les bases de participació


  Bases de participació del Concurs