Participa

Formulari tancat. El període de participació finalitzava dilluns 5 d’octubre de 2020.

[Navegador recomanat per omplir el formulari: Google Chrome]

DADES DE LA PERSONA PARTICIPANTFOTOGRAFIA 1

Data realització fotografia 1

Adjunta fotografia 1


FOTOGRAFIA 2 (opcional)

Data realització fotografia 2

Adjunta fotografia 2


He llegit i accepto les bases de participació


Bases de participació del Concurs