Participa

Diumenge 15 d’octubre va finalitzar el termini de participació. No acceptem noves sol·licituds de participació.

 

DADES DE LA PERSONA PARTICIPANTFOTOGRAFIA 1

Data realització fotografia 1

Adjunta fotografia 1


FOTOGRAFIA 2 (opcional)

Data realització fotografia 2

Adjunta fotografia 2


Bases del Concurs:

https://concursfotoccpae.blog/bases-premis

Accepto les bases