CCPAE

CCPAE_logo-nom_1524x502

 

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica és l’autoritat de control encarregada d’auditar i certificar els productes agroalimentaris ecològics d’origen vegetal o animal, transformats o no, obtinguts a Catalunya.

El CCPAE és una corporació de dret públic creada per Llei.

A banda del control i la certificació, una de les funcions principals que realitza el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica és la defensa del coneixement i l’aplicació de l’agricultura ecològica.

El CCPAE organitza aquest Concurs amb l’objectiu d’implicar el sector ecològic català en la configuració del Calendari Ecològic, i premiar la iniciativa d’aquelles persones que difonen la producció agrària ecològica a casa nostra.

Més informació: www.ccpae.cat